Children of vietnam

images

Nguyễn Thị Kim Anh Nguyễn Hoài Phương Nguyễn Thị Ngọc Ánh Trần Nhuận Điền Nguyễn Đức Tân
  • Trước
  • Kế tiếp

Nguyễn Thị Kim Anh

Who We Help

Đối tượng được tài trợ?

Liêu Ngọc Thích

Liêu Ngọc Thích

Cha mẹ em là nông dân nghèo, bé có cơ hội gặp gỡ linh mục người Pháp tên Le Menn khi ông ta viếng thăm Trà Vinh và ông đã đưa bé đến bệnh viện FV xin hỗ trợ.
Tình hình sau mổ: Ngón tay bé đã được tách ra, khả năng cầm nắm được nhiều hơn. Bé có thể cầm viết và những vật dụng khác tốt hơn.