Children of vietnam

images

Nguyễn Thị Kim Anh Nguyễn Hoài Phương Nguyễn Thị Ngọc Ánh Trần Nhuận Điền Nguyễn Đức Tân
  • Trước
  • Kế tiếp

Nguyễn Thị Kim Anh

Who We Help

Đối tượng được tài trợ?

Nguyễn Tuấn Kiệt

Nguyễn Tuấn Kiệt

Bé trai mắc phải vấn đề bẩm sinh ở bàn tay phải và ảnh hưởng đến họat động hàng ngày của em, cha mẹ em là nông dân và họ ước có thể chữa lành bệnh cho em để đưa em về cuộc sống bình thường.
Tình hình sau mổ: Sau khi phẫu thuật, bác sỹ đã gần như chữa lành bệnh cho em, hiện em có thể tiêu hóa và đại tiện như bình thường nhưng em vẫn phải kiểm tra thường xuyên cho đến khi em khỏi bệnh hẳn.