Children of vietnam

images

Nguyễn Thị Kim Anh Nguyễn Hoài Phương Nguyễn Thị Ngọc Ánh Trần Nhuận Điền Nguyễn Đức Tân
  • Trước
  • Kế tiếp

Nguyễn Thị Kim Anh

Donor

Our Donors

Thông tin chi tiết

Đại diện Ngân Hàng Phương Nam đến tham dự chương trình “Đêm Huyền Diệu Gây Quỹ từ thiện 2006” và ủng hộ số tiền 50 triệu đồng cho Quỹ nhằm chung tay hỗ trợ cho các em khuyết tật.