Children of vietnam

images

Nguyễn Thị Kim Anh Nguyễn Hoài Phương Nguyễn Thị Ngọc Ánh Trần Nhuận Điền Nguyễn Đức Tân
  • Trước
  • Kế tiếp

Nguyễn Thị Kim Anh

Donor

Our Donors

Thông tin chi tiết

Đóng vai trò là một trong những nhà sáng lập chính, Bệnh viện FV mà đại diện là Bác sĩ Jean-Marcel Guillon, Tổng Giám Đốc Bệnh viện FV kiêm Phó Chủ tịch Quỹ từ thiện tài trợ 100 triệu đồng cho Quỹ đồng thời hỗ trợ công tác họat động của Quỹ.