Children of vietnam

images

Nguyễn Thị Kim Anh Nguyễn Hoài Phương Nguyễn Thị Ngọc Ánh Trần Nhuận Điền Nguyễn Đức Tân
  • Trước
  • Kế tiếp

Nguyễn Thị Kim Anh

Donor

Our Donors

Thông tin chi tiết

Bà Nguyễn Thị Hồng Châu đại diện cho Công ty Mắt Bão tài trợ 10 triệu đồng để hỗ trợ phẫu thuật cho những trẻ em nghèo bất hạnh và bị dị tật.