Children of vietnam

images

Nguyễn Thị Kim Anh Nguyễn Hoài Phương Nguyễn Thị Ngọc Ánh Trần Nhuận Điền Nguyễn Đức Tân
  • Trước
  • Kế tiếp

Nguyễn Thị Kim Anh

Donor

Our Donors

Thông tin chi tiết

Ông Trần Anh Minh đại diện cho Công ty Dịch vụ Quốc tế Global Santafe tài trợ 20 triệu đồng cho Quỹ và số tiền này sẽ dùng để phẫu thuật cho những trẻ em khuyết tật có hòan cảnh khó khăn.