Children of vietnam

images

Nguyễn Thị Kim Anh Nguyễn Hoài Phương Nguyễn Thị Ngọc Ánh Trần Nhuận Điền Nguyễn Đức Tân
  • Trước
  • Kế tiếp

Nguyễn Thị Kim Anh

banner

Gây quỹ nội bộ BV FV

ppl

Từ ngày 15 tháng 07 đến ngày 31 tháng 08 năm 2008 Quỹ từ thiện tổ chức sự kiện quyên góp quỹ nội bộ bằng những bức poster của các em. Những tấm áp phích này được trưng bày tại nơi công cộng, tại sảnh, thang máy, căn tin, thùng từ thiện xung quanh Bệnh viện FV. Tổng số tiền từ thiện nhận được từ Sổ Vàng Từ Thiện và Thùng Từ Thiện đặt ngay tại Bệnh viện FV là 15.901.000 đồng.

Từ ngày 15 đến 31 tháng 08 năm 2008, Quỹ từ thiện đã tổ chức chương trình quyên góp quỹ nội bộ tại Bệnh viện FV. Những tấm poster do các em thực hiện được trưng bày tại những nơi công cộng; sảnh, thang máy, căn tin, Thùng từ thiện, v.v . Tổng số tiền quyên góp được từ Sổ Từ thiện Vàng và Thùng từ thiện đặt tại bệnh viện FV là 15.901.000 đồng.

  • ppl
  • ppl
  • ppl